Utbildningar

Kooperativet VIOL erbjuder varje år utbildningar i bland annat etik, miljö, arbetsmiljö, brandkunskap, första hjälpen, förflyttningsteknik, konflikthantering, arbetsledning samt olika assistansutbildningar.

En del av de utbildningar som erbjuds i utbildningsplaneringen är kostnadsfria för dig som är medlem eller anställd. Övriga bekostas av assistansmedel från det egna arbetsstället. Därför skall du som anställd alltid fråga arbetsledaren om det finns möjlighet att anmäla sig till de utbildningar som ej är kostnadsfria.

Den viktigaste utbildningen får du som är personlig assistent på din arbetsplats och av din uppdragsgivare (brukaren).

Eftersom du ska assistera utifrån hans eller hennes behov och önskemål är det framförallt honom eller henne du ska lära av.

Arbetsledaren ska ge dig den information du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag. På många ställen finns den informationen samlad i en arbetsbeskrivning.

I_can