Att vara medlem i Kooperativet VIOL  

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är personlig assistans ett personligt utformat stöd. Därför väljer du själv vilka som ska vara dina personliga assistenter. Du har också möjlighet att planera dina assistenters schema och arbetsuppgifter.

Du kan välja att själv vara arbetsledare för dina personliga assistenter. Du kan också låta någon annan vara arbetsledare, antingen själv eller tillsammans med dig. Den som är arbetsledare måste leda arbetet med utgångspunkt från dina önskemål och behov.

Som medlem i Kooperativet VIOL får du ta del av de utbildningar som anordnas. Varje år erbjuds utbildningar med tema etik, arbetsmiljö, brandkunskap, första hjälpen, förflyttningsteknik, konflikthantering, miljö, arbetsledning samt grundinformation om personlig assistans inom Kooperativet VIOL. Du kan få hjälp att planera skräddarsydda utbildningar för just dina assistenter.

Kooperativet VIOL tar arbetsgivaransvaret och administrerar lönerna, sociala avgifter och försäkringar.

Vill du bli medlem i Kooperativet VIOL?

Alla som har ett assistansbeslut från kommunen eller Försäkringskassan kan ansöka om att bli medlem i Kooperativet VIOL. Styrelsen kan dessutom välja in två närstående som medmedlemmar på förslag från den assistansberättigade. Som medlem har du rösträtt på den årliga föreningsstämman som är Kooperativet VIOLs högsta beslutande organ. Du har också rätt att delta i alla Kooperativet VIOLs utbildningar och träffar.

Vill du bli medlem i Kooperativet VIOL eller än du intresserad av att veta mer om oss och vår verksamhet? Kontakta Eva eller Margareta så berättar vi mer!

MEDLEMSANSÖKAN

847 MargaretaEva Rye-Danjelsen
Telefon: 036-44 00 580
Mobiltelefon: 0734-35 35 43
eva.rye@koop-viol.se

 

Margareta Fick
Telefon: 036-44 00 581
Mobiltelefon: 0734-35 36 32
margareta.fick@koop-viol.se