Välkommen till Kooperativet VIOL!

unikVIOL står för Vi I Oberoende Liv och är ett brukarstyrt kooperativ som bildades 2004. Vi är påverkade av den internationella rörelsen Independent Living som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha makt över sitt eget liv. Det är också därför som Kooperativet VIOL drivs som en ideell förening eftersom arbetssättet då ger medlemmarna stor möjlighet att själva påverka sin personliga assistans. Vi har inte heller något vinstintresse med vår verksamhet.

Kooperativet Viols styrelse väljs av medlemmarna och representerar kooperativet i arbetsgivarfrågor och i formell mening även i andra frågor. Kooperativet VIOL har anställd kanslipersonal som har till uppgift att verkställa styrelsens beslut och organisera arbete på det sätt som styrelsen önskar. Kooperativet VIOL administrerar 200 000 assistanstimmar om året.

Kooperativet VIOL vilar på fyra värderingar:

Vi respekterar alla människor
Vi dömer ingen som person
Vi uttalar oss inte kränkande om någon
Vi kritiserar handlingar direkt till den det gäller
Vi ser möjligheter och resurser hos alla människor 

Vi vill utvecklas
Vi deltar i de utbildningar som erbjuds och lämnar förslag på utbildningar 

Vi vill påverka samhället så att det blir bättre för alla
Vi delar med oss av våra erfarenheter
Vi påtalar brister vi upptäcker i samhället och föreslår lösningar

Vi värnar om miljön
Vi är sparsamma med jordens resurser
Vi använder inte starkare kemikalier än vad som krävs
Vi deltar i kooperativet VIOLs miljöutbildning

Som medlem i Kooperativet VIOL får man själv välja sina assistenter, bestämma schema och arbetsuppgifter utifrån de förutsättningar som ges inom gällande lagar och riktlinjer.

Kooperativet VIOL tar arbetsgivaransvaret och administrerar lönerna, sociala avgifter och försäkringar. 

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Vi är medlemmar i branschorganisationen Assistansanordnarna. Vår arbetsgivarorganisation är KFO och vi är anslutna till deras kollektivavtal med Kommunal för personliga assistenter. Kooperativet VIOL är även en IfA-godkänd anordnare av personlig assistans.