Länkar

Handikapporganisationer:

  • RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

  • DHR - De handikappades riksförbund.

  • Hjärnkraft - Intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada.

  • SRF - Synskadades riksförbund.

  • Autism och Aspergerförbundet  Riksföreningen Autism  arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

  • FUB - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

  • NHR - Neurologiskt Handikappades Riksförbund.  

Myndigheter:

Övriga länkar: